ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภมรพรรณ 1966

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภมรพรรณ 1966"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภมรพรรณ 1966

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภมรพรรณ 1966
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 900,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภมรพรรณ 1966 ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตและส่งออกสินค้าเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้าเครื่องประดับดอกไม้ประดิษฐ์

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภมรพรรณ 1966


58 ซอยวชิรธรรมสาธิต 24 ถนนสุขุมวิท 101/1 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภมรพรรณ 1966 ตั้งอยู่ที่

58 ซอยวชิรธรรมสาธิต 24 ถนนสุขุมวิท 101/1 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภมรพรรณ 1966เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภมรพรรณ 1966

ได้แก่ 0103558000195
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภมรพรรณ 1966:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภมรพรรณ 1966:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*