ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เอ็ม พริ้นติ้ง

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เอ็ม พริ้นติ้ง"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เอ็ม พริ้นติ้ง

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เอ็ม พริ้นติ้ง
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เอ็ม พริ้นติ้ง ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้างพิมพ์ สิ่งพิมพ์ทุกชนิด งานพิมพ์โฆษณา ทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เอ็ม พริ้นติ้ง


26/491 หมู่ที่ 3 ถนนเพชรเกษม ซอย 114 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เอ็ม พริ้นติ้ง ตั้งอยู่ที่

26/491 หมู่ที่ 3 ถนนเพชรเกษม ซอย 114 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เอ็ม พริ้นติ้งเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เอ็ม พริ้นติ้ง

ได้แก่ 0103558000390
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เอ็ม พริ้นติ้ง:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เอ็ม พริ้นติ้ง:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*