ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส ปิ่นสุข

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส ปิ่นสุข"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส ปิ่นสุข

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส ปิ่นสุข
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส ปิ่นสุข ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส ปิ่นสุข


113 ซอยลาดพร้าว 101 ซอย 54 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส ปิ่นสุข ตั้งอยู่ที่

113 ซอยลาดพร้าว 101 ซอย 54 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส ปิ่นสุขเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส ปิ่นสุข

ได้แก่ 0103558000705
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส ปิ่นสุข:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส ปิ่นสุข:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*