ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ ที ทัวร์ (ไทยแลนด์)

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ ที ทัวร์ (ไทยแลนด์)"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ ที ทัวร์ (ไทยแลนด์)

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ ที ทัวร์ (ไทยแลนด์)
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ ที ทัวร์ (ไทยแลนด์) ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจองและจำหน่ายตั่วเครื่องบินทุกสายการบิน ที่พัก ที่ท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ ที ทัวร์ (ไทยแลนด์)


104/20 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ ที ทัวร์ (ไทยแลนด์) ตั้งอยู่ที่

104/20 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ ที ทัวร์ (ไทยแลนด์)เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ ที ทัวร์ (ไทยแลนด์)

ได้แก่ 0103558000926
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ ที ทัวร์ (ไทยแลนด์):
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ ที ทัวร์ (ไทยแลนด์):ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*