ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคแอล โซลูชั่น อินเตอร์เทรด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคแอล โซลูชั่น อินเตอร์เทรด"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคแอล โซลูชั่น อินเตอร์เทรด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคแอล โซลูชั่น อินเตอร์เทรด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคแอล โซลูชั่น อินเตอร์เทรด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคแอล โซลูชั่น อินเตอร์เทรด


33/21 ถนนริมคลองบางค้อ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคแอล โซลูชั่น อินเตอร์เทรด ตั้งอยู่ที่

33/21 ถนนริมคลองบางค้อ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคแอล โซลูชั่น อินเตอร์เทรดเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคแอล โซลูชั่น อินเตอร์เทรด

ได้แก่ 0103558000969
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคแอล โซลูชั่น อินเตอร์เทรด:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคแอล โซลูชั่น อินเตอร์เทรด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*