ห้างหุ้นส่วนจำกัด กศมธวัช การบัญชี

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด กศมธวัช การบัญชี"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กศมธวัช การบัญชี

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กศมธวัช การบัญชี
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กศมธวัช การบัญชี ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับสอบบัญชี

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กศมธวัช การบัญชี


100/59 หมู่บ้านโกสุมนิเวศน์ ซอยกำแพงเพชร 6 ซอย 5 แยก 6 ถนนวิภาวดี แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด กศมธวัช การบัญชี ตั้งอยู่ที่

100/59 หมู่บ้านโกสุมนิเวศน์ ซอยกำแพงเพชร 6 ซอย 5 แยก 6 ถนนวิภาวดี แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด กศมธวัช การบัญชีเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด กศมธวัช การบัญชี

ได้แก่ 0103558001051
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กศมธวัช การบัญชี:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กศมธวัช การบัญชี:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*