ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับบลิวที. คอลเลคชั่น

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับบลิวที. คอลเลคชั่น"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับบลิวที. คอลเลคชั่น

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับบลิวที. คอลเลคชั่น
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับบลิวที. คอลเลคชั่น ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่าย เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย พรม วัสดุสิ่งทอ ของที่ระลึก และสินค้าอุปโภคบริโภคทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับบลิวที. คอลเลคชั่น


3/8 ถนนนเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับบลิวที. คอลเลคชั่น ตั้งอยู่ที่

3/8 ถนนนเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับบลิวที. คอลเลคชั่นเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับบลิวที. คอลเลคชั่น

ได้แก่ 0103558001116
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับบลิวที. คอลเลคชั่น:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับบลิวที. คอลเลคชั่น:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*