ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นทีพี แอพพาเรล

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นทีพี แอพพาเรล"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นทีพี แอพพาเรล

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นทีพี แอพพาเรล
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 300,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นทีพี แอพพาเรล ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นทีพี แอพพาเรล


16/22 ซอยเทียนทะเล 19 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นทีพี แอพพาเรล ตั้งอยู่ที่

16/22 ซอยเทียนทะเล 19 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นทีพี แอพพาเรลเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นทีพี แอพพาเรล

ได้แก่ 0103558001167
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นทีพี แอพพาเรล:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นทีพี แอพพาเรล:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*