ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไวตร้า ฟาร์มา

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไวตร้า ฟาร์มา"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไวตร้า ฟาร์มา

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไวตร้า ฟาร์มา
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไวตร้า ฟาร์มา ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมความงาม รวมทั้งอาหารเสริมทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไวตร้า ฟาร์มา


14/211 ซอยพระรามที่ 3 ซ.28/1 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไวตร้า ฟาร์มา ตั้งอยู่ที่

14/211 ซอยพระรามที่ 3 ซ.28/1 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไวตร้า ฟาร์มาเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไวตร้า ฟาร์มา

ได้แก่ 0103558001396
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไวตร้า ฟาร์มา:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไวตร้า ฟาร์มา:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*