ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอพ้อยท์สมาร์ททีม

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอพ้อยท์สมาร์ททีม"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอพ้อยท์สมาร์ททีม

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอพ้อยท์สมาร์ททีม
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 50,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอพ้อยท์สมาร์ททีม ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการทำการตลาดและส่งเสริมการขายของตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการผ่านอินเตอร์เน็ต

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอพ้อยท์สมาร์ททีม


21 หมู่ที่ 12 ถนนสวนผัก แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอพ้อยท์สมาร์ททีม ตั้งอยู่ที่

21 หมู่ที่ 12 ถนนสวนผัก แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอพ้อยท์สมาร์ททีมเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอพ้อยท์สมาร์ททีม

ได้แก่ 0103558001477
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอพ้อยท์สมาร์ททีม:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอพ้อยท์สมาร์ททีม:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*