ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงทิพย์เวลเนส

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงทิพย์เวลเนส"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงทิพย์เวลเนส

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงทิพย์เวลเนส
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 300,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงทิพย์เวลเนส ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขายปลีก ส่ง เครื่องบริโภค

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงทิพย์เวลเนส


180/42 ซอยลาดพร้าว 102 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงทิพย์เวลเนส ตั้งอยู่ที่

180/42 ซอยลาดพร้าว 102 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงทิพย์เวลเนสเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงทิพย์เวลเนส

ได้แก่ 0103558001515
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงทิพย์เวลเนส:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงทิพย์เวลเนส:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*