ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอ.บี.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอ.บี.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอ.บี.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอ.บี.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 800,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอ.บี.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกจิการซื้อมาขายไป อะไหล่รถยนต์ รถบรรทุก ทุกประเภท รถโฟล์คลิฟท์

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอ.บี.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง


5/365 ซอยจตุโชติ 12 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอ.บี.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง ตั้งอยู่ที่

5/365 ซอยจตุโชติ 12 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10210

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอ.บี.เอส. เอ็นจิเนียริ่งเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอ.บี.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง

ได้แก่ 0103558001922
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอ.บี.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอ.บี.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*