ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทเวนตี้ทู ทูล เทรดดิ้ง

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทเวนตี้ทู ทูล เทรดดิ้ง"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทเวนตี้ทู ทูล เทรดดิ้ง

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทเวนตี้ทู ทูล เทรดดิ้ง
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทเวนตี้ทู ทูล เทรดดิ้ง ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องจักรอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทเวนตี้ทู ทูล เทรดดิ้ง


38/267 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 20 แยก 1 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทเวนตี้ทู ทูล เทรดดิ้ง ตั้งอยู่ที่

38/267 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 20 แยก 1 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทเวนตี้ทู ทูล เทรดดิ้งเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทเวนตี้ทู ทูล เทรดดิ้ง

ได้แก่ 0103558001949
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทเวนตี้ทู ทูล เทรดดิ้ง:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทเวนตี้ทู ทูล เทรดดิ้ง:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*