ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคดีพรีเมี่ยม

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคดีพรีเมี่ยม"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคดีพรีเมี่ยม

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคดีพรีเมี่ยม
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคดีพรีเมี่ยม ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับจัดหา จัดซื้อสิ่งของ อุปกรณ์ต่างๆ ตกแต่งเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าและจำหน่ายต่อ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคดีพรีเมี่ยม


44/165 ซอยบางกระดี่ 35/1 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคดีพรีเมี่ยม ตั้งอยู่ที่

44/165 ซอยบางกระดี่ 35/1 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคดีพรีเมี่ยมเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคดีพรีเมี่ยม

ได้แก่ 0103558001957
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคดีพรีเมี่ยม:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคดีพรีเมี่ยม:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*