ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค เอ แอล เกรท

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค เอ แอล เกรท"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค เอ แอล เกรท

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค เอ แอล เกรท
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค เอ แอล เกรท ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้างทำบัญชี

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค เอ แอล เกรท


41 ซอยรามอินทรา 5 แยก 18-2 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค เอ แอล เกรท ตั้งอยู่ที่

41 ซอยรามอินทรา 5 แยก 18-2 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค เอ แอล เกรทเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค เอ แอล เกรท

ได้แก่ 0103558002058
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค เอ แอล เกรท:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค เอ แอล เกรท:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*