ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีวีอาร์ ออดิท

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีวีอาร์ ออดิท"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีวีอาร์ ออดิท

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีวีอาร์ ออดิท
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีวีอาร์ ออดิท ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเกี่ยวกับบัญชีการทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชีการให้คำปรึกษาด้านภาษี

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีวีอาร์ ออดิท


678/32 หมู่บ้านราชพฤกษ์-มีนบุรี ซอยถนนสามวา ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีวีอาร์ ออดิท ตั้งอยู่ที่

678/32 หมู่บ้านราชพฤกษ์-มีนบุรี ซอยถนนสามวา ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีวีอาร์ ออดิทเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีวีอาร์ ออดิท

ได้แก่ 0103558002155
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีวีอาร์ ออดิท:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีวีอาร์ ออดิท:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*