ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิคตอรี่ เซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิคตอรี่ เซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิคตอรี่ เซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิคตอรี่ เซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิคตอรี่ เซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขายส่งกระดาษ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิคตอรี่ เซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย


277 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 22 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิคตอรี่ เซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย ตั้งอยู่ที่

277 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 22 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิคตอรี่ เซอร์วิสแอนด์ซัพพลายเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิคตอรี่ เซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย

ได้แก่ 0103558002180
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิคตอรี่ เซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิคตอรี่ เซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*