ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.เอ็ม. โอเอ แอนด์ ซัพพลาย

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.เอ็ม. โอเอ แอนด์ ซัพพลาย"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.เอ็ม. โอเอ แอนด์ ซัพพลาย

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.เอ็ม. โอเอ แอนด์ ซัพพลาย
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.เอ็ม. โอเอ แอนด์ ซัพพลาย ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อขายแลกเปลี่ยนอุปกรณ์ซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสารเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.เอ็ม. โอเอ แอนด์ ซัพพลาย


141/198 ซอยสุภาพงษ์ 1 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.เอ็ม. โอเอ แอนด์ ซัพพลาย ตั้งอยู่ที่

141/198 ซอยสุภาพงษ์ 1 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.เอ็ม. โอเอ แอนด์ ซัพพลายเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.เอ็ม. โอเอ แอนด์ ซัพพลาย

ได้แก่ 0103558002228
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.เอ็ม. โอเอ แอนด์ ซัพพลาย:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.เอ็ม. โอเอ แอนด์ ซัพพลาย:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*