ห้างหุ้นส่วนจำกัด กันยกิจการบัญชี

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด กันยกิจการบัญชี"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กันยกิจการบัญชี

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กันยกิจการบัญชี
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 50,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กันยกิจการบัญชี ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบริการรับจัดทำบัญชี

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กันยกิจการบัญชี


262 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 8 แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด กันยกิจการบัญชี ตั้งอยู่ที่

262 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 8 แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด กันยกิจการบัญชีเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด กันยกิจการบัญชี

ได้แก่ 0103558002431
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กันยกิจการบัญชี:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กันยกิจการบัญชี:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*