ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอ็น พี. เอ็น ยู แพ็คเกจ

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอ็น พี. เอ็น ยู แพ็คเกจ"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอ็น พี. เอ็น ยู แพ็คเกจ

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอ็น พี. เอ็น ยู แพ็คเกจ
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอ็น พี. เอ็น ยู แพ็คเกจ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการออกแบบและผลิตถุงผ้าใส่สารรมยาขาว

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอ็น พี. เอ็น ยู แพ็คเกจ


102 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 38 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอ็น พี. เอ็น ยู แพ็คเกจ ตั้งอยู่ที่

102 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 38 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอ็น พี. เอ็น ยู แพ็คเกจเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอ็น พี. เอ็น ยู แพ็คเกจ

ได้แก่ 0103558002465
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอ็น พี. เอ็น ยู แพ็คเกจ:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอ็น พี. เอ็น ยู แพ็คเกจ:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*