ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพีเอ็น อิเล็คทริค ซิสเท็มส์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพีเอ็น อิเล็คทริค ซิสเท็มส์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพีเอ็น อิเล็คทริค ซิสเท็มส์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพีเอ็น อิเล็คทริค ซิสเท็มส์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพีเอ็น อิเล็คทริค ซิสเท็มส์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพีเอ็น อิเล็คทริค ซิสเท็มส์


8/118 ถนนวัชรพล แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพีเอ็น อิเล็คทริค ซิสเท็มส์ ตั้งอยู่ที่

8/118 ถนนวัชรพล แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10210

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพีเอ็น อิเล็คทริค ซิสเท็มส์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพีเอ็น อิเล็คทริค ซิสเท็มส์

ได้แก่ 0103558002511
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพีเอ็น อิเล็คทริค ซิสเท็มส์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพีเอ็น อิเล็คทริค ซิสเท็มส์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*