ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ พี แอคเคาน์แตนท์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ พี แอคเคาน์แตนท์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ พี แอคเคาน์แตนท์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ พี แอคเคาน์แตนท์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ พี แอคเคาน์แตนท์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการทำบัญชี และการสอบบัญชี การให้คำแนะนำด้านบัญชีและภาษีอากร

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ พี แอคเคาน์แตนท์


112/198 เจ.ซี.ทาวเวอร์ คอนโดมิเนียม ชั้น 11 ซอยอินทามระ 10 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ พี แอคเคาน์แตนท์ ตั้งอยู่ที่

112/198 เจ.ซี.ทาวเวอร์ คอนโดมิเนียม ชั้น 11 ซอยอินทามระ 10 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ พี แอคเคาน์แตนท์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ พี แอคเคาน์แตนท์

ได้แก่ 0103558002597
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ พี แอคเคาน์แตนท์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ พี แอคเคาน์แตนท์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*