บริษัท เอ แอนด์ เจ เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ แอนด์ เจ เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด"

บริษัท เอ แอนด์ เจ เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ แอนด์ เจ เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ แอนด์ เจ เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อขาย นำเข้า ส่งออก วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับโรงงาน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ แอนด์ เจ เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด


77/10 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ แอนด์ เจ เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

77/10 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

แผนที่บริษัท บริษัท เอ แอนด์ เจ เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ แอนด์ เจ เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด

ได้แก่ 0105558000201
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ แอนด์ เจ เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ แอนด์ เจ เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*