บริษัท เอสเอสเอ ทูลส์(ไทยแลนด์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอสเอสเอ ทูลส์(ไทยแลนด์) จำกัด"

บริษัท เอสเอสเอ ทูลส์(ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอสเอสเอ ทูลส์(ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอสเอสเอ ทูลส์(ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่าย ผลิต แลกเปลี่ยน เครื่องมือ เครื่องจักร อะไหล่อุปกรณ์ต่าง ๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอสเอสเอ ทูลส์(ไทยแลนด์) จำกัด


5 ซอยเพชรเกษม 55/2 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอสเอสเอ ทูลส์(ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

5 ซอยเพชรเกษม 55/2 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

แผนที่บริษัท บริษัท เอสเอสเอ ทูลส์(ไทยแลนด์) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอสเอสเอ ทูลส์(ไทยแลนด์) จำกัด

ได้แก่ 0105558000405
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอสเอสเอ ทูลส์(ไทยแลนด์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอสเอสเอ ทูลส์(ไทยแลนด์) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*