บริษัท ไมก้าทรี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไมก้าทรี จำกัด"

บริษัท ไมก้าทรี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไมก้าทรี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไมก้าทรี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายปลีกทางอินเตอร์เน็ต

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไมก้าทรี จำกัด


99/2 หมู่ที่ 3 ซอยวิภาวดีรังสิต 60 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไมก้าทรี จำกัด ตั้งอยู่ที่

99/2 หมู่ที่ 3 ซอยวิภาวดีรังสิต 60 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

แผนที่บริษัท บริษัท ไมก้าทรี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไมก้าทรี จำกัด

ได้แก่ 0105558000740
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไมก้าทรี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไมก้าทรี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*