บริษัท นาส เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท นาส เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด"

บริษัท นาส เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท นาส เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท นาส เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ค้าส่งค้าปลีก นำเข้าส่งออกซึ่งผลิตภัณฑ์ทุกประเภทที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของบริษัทสแตนเลส เหล็ก โลหะ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท นาส เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด


89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ห้องเลขที่ 1103 (เทนนาท 3) ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท นาส เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ห้องเลขที่ 1103 (เทนนาท 3) ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

แผนที่บริษัท บริษัท นาส เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท นาส เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

ได้แก่ 0105558000812
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท นาส เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท นาส เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*