บริษัท เฟิร์สสยาม (2015) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เฟิร์สสยาม (2015) จำกัด"

บริษัท เฟิร์สสยาม (2015) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เฟิร์สสยาม (2015) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เฟิร์สสยาม (2015) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ นำเข้าและค้าส่ง ของเล่นและพลาสติกกิ๊ฟชอป

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เฟิร์สสยาม (2015) จำกัด


533 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 51 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เฟิร์สสยาม (2015) จำกัด ตั้งอยู่ที่

533 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 51 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท เฟิร์สสยาม (2015) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เฟิร์สสยาม (2015) จำกัด

ได้แก่ 0105558001029
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เฟิร์สสยาม (2015) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เฟิร์สสยาม (2015) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*