บริษัท สมาย ชิปปิ้ง เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สมาย ชิปปิ้ง เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท สมาย ชิปปิ้ง เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สมาย ชิปปิ้ง เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สมาย ชิปปิ้ง เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขนส่งและขนถ่ายสินค้า บริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากร จัดระวางการขนส่งทุกนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สมาย ชิปปิ้ง เซอร์วิส จำกัด


217 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สมาย ชิปปิ้ง เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

217 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท สมาย ชิปปิ้ง เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สมาย ชิปปิ้ง เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0105558001061
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สมาย ชิปปิ้ง เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สมาย ชิปปิ้ง เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*