บริษัท มีบุญพานิชย์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท มีบุญพานิชย์ จำกัด"

บริษัท มีบุญพานิชย์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท มีบุญพานิชย์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท มีบุญพานิชย์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ตามความต้องการของลูกค้าทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท มีบุญพานิชย์ จำกัด


706/43 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท มีบุญพานิชย์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

706/43 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท มีบุญพานิชย์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท มีบุญพานิชย์ จำกัด

ได้แก่ 0105558001100
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท มีบุญพานิชย์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท มีบุญพานิชย์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*