บริษัท เก็ทมอร์ ฟิล์ม จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เก็ทมอร์ ฟิล์ม จำกัด"

บริษัท เก็ทมอร์ ฟิล์ม จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เก็ทมอร์ ฟิล์ม จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เก็ทมอร์ ฟิล์ม จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจัดสร้างและจำหน่ายภาพยนตร์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เก็ทมอร์ ฟิล์ม จำกัด


4 ซอยนาคนิวาส 37 แยก 2-10 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เก็ทมอร์ ฟิล์ม จำกัด ตั้งอยู่ที่

4 ซอยนาคนิวาส 37 แยก 2-10 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท เก็ทมอร์ ฟิล์ม จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เก็ทมอร์ ฟิล์ม จำกัด

ได้แก่ 0105558001355
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เก็ทมอร์ ฟิล์ม จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เก็ทมอร์ ฟิล์ม จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*