บริษัท เอาท์เล็ท เอ็กซ์พอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอาท์เล็ท เอ็กซ์พอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท เอาท์เล็ท เอ็กซ์พอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอาท์เล็ท เอ็กซ์พอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอาท์เล็ท เอ็กซ์พอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
นำเข้าส่งออก จำหน่ายในประเทศ โทรศัพท์มือถือ บริการด้านการขาย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอาท์เล็ท เอ็กซ์พอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด


16 ซอยรามคำแหง 12 (อุดมยศ) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอาท์เล็ท เอ็กซ์พอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

16 ซอยรามคำแหง 12 (อุดมยศ) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท เอาท์เล็ท เอ็กซ์พอร์ต (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอาท์เล็ท เอ็กซ์พอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0105558001487
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอาท์เล็ท เอ็กซ์พอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอาท์เล็ท เอ็กซ์พอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*