บริษัท เอ็มที โตเกียว ฟู้ด จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็มที โตเกียว ฟู้ด จำกัด"

บริษัท เอ็มที โตเกียว ฟู้ด จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็มที โตเกียว ฟู้ด จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็มที โตเกียว ฟู้ด จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ภัตตาคาร และรับดำเนินการทั้งหมดในการดำเนินธุรกิจภัตตาคาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็มที โตเกียว ฟู้ด จำกัด


56 อาคารญาดา ชั้นที่ 8 ห้องเลขที่ 801 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็มที โตเกียว ฟู้ด จำกัด ตั้งอยู่ที่

56 อาคารญาดา ชั้นที่ 8 ห้องเลขที่ 801 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็มที โตเกียว ฟู้ด จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็มที โตเกียว ฟู้ด จำกัด

ได้แก่ 0105558001517
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็มที โตเกียว ฟู้ด จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็มที โตเกียว ฟู้ด จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*