บริษัท เบียร์หิมะ แอนด์ ปัญญาซีฟู้ด จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เบียร์หิมะ แอนด์ ปัญญาซีฟู้ด จำกัด"

บริษัท เบียร์หิมะ แอนด์ ปัญญาซีฟู้ด จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เบียร์หิมะ แอนด์ ปัญญาซีฟู้ด จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เบียร์หิมะ แอนด์ ปัญญาซีฟู้ด จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบริการร้านอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เบียร์หิมะ แอนด์ ปัญญาซีฟู้ด จำกัด


1 ซอยประเสริฐมนูกิจ 25 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เบียร์หิมะ แอนด์ ปัญญาซีฟู้ด จำกัด ตั้งอยู่ที่

1 ซอยประเสริฐมนูกิจ 25 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท เบียร์หิมะ แอนด์ ปัญญาซีฟู้ด จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เบียร์หิมะ แอนด์ ปัญญาซีฟู้ด จำกัด

ได้แก่ 0105558001584
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เบียร์หิมะ แอนด์ ปัญญาซีฟู้ด จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เบียร์หิมะ แอนด์ ปัญญาซีฟู้ด จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*