บริษัท บอร์น เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บอร์น เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด"

บริษัท บอร์น เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บอร์น เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บอร์น เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่าย อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเครื่องจักร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บอร์น เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด


93/124 หมู่ที่ 2 ซอยเสรีไทย 23 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บอร์น เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

93/124 หมู่ที่ 2 ซอยเสรีไทย 23 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท บอร์น เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บอร์น เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด

ได้แก่ 0105558001631
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บอร์น เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บอร์น เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*