บริษัท ซิมเปิลเวล2015 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซิมเปิลเวล2015 จำกัด"

บริษัท ซิมเปิลเวล2015 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซิมเปิลเวล2015 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซิมเปิลเวล2015 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายกระเป๋าหนังสำเร็จรูป

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซิมเปิลเวล2015 จำกัด


19/398 ถนนริมคลองบางค้อ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซิมเปิลเวล2015 จำกัด ตั้งอยู่ที่

19/398 ถนนริมคลองบางค้อ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท ซิมเปิลเวล2015 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซิมเปิลเวล2015 จำกัด

ได้แก่ 0105558001819
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซิมเปิลเวล2015 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซิมเปิลเวล2015 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*