บริษัท ออโต้ คาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ออโต้ คาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด"

บริษัท ออโต้ คาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ออโต้ คาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ออโต้ คาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อ ขาย รถยนต์ เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อรถยนต์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ออโต้ คาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด


2148 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ออโต้ คาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

2148 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท ออโต้ คาร์ เซ็นเตอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ออโต้ คาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด

ได้แก่ 0105558001827
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ออโต้ คาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ออโต้ คาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*