บริษัท เอ.ที.เอ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ.ที.เอ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด"

บริษัท เอ.ที.เอ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ.ที.เอ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ.ที.เอ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายและซ่อม วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือช่าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ.ที.เอ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด


1600 ซอยเอกชัย 109 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ.ที.เอ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ที่

1600 ซอยเอกชัย 109 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท เอ.ที.เอ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ.ที.เอ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ได้แก่ 0105558002017
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ.ที.เอ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ.ที.เอ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*