บริษัท แอ็ทซัน โซล่า (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แอ็ทซัน โซล่า (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท แอ็ทซัน โซล่า (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แอ็ทซัน โซล่า (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แอ็ทซัน โซล่า (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าเกี่ยวกับแผงโซล่าเซลล์ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แอ็ทซัน โซล่า (ประเทศไทย) จำกัด


1015/97 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แอ็ทซัน โซล่า (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

1015/97 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท แอ็ทซัน โซล่า (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แอ็ทซัน โซล่า (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0105558002076
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แอ็ทซัน โซล่า (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แอ็ทซัน โซล่า (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*