บริษัท ธรากร 2015 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ธรากร 2015 จำกัด"

บริษัท ธรากร 2015 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ธรากร 2015 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ธรากร 2015 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องป้องกันไฟกระชากอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแรงดันสูงชั่วขณะ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ธรากร 2015 จำกัด


234 ซอยลาดพร้าว 132 (วัดกลาง) ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ธรากร 2015 จำกัด ตั้งอยู่ที่

234 ซอยลาดพร้าว 132 (วัดกลาง) ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท ธรากร 2015 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ธรากร 2015 จำกัด

ได้แก่ 0105558002335
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ธรากร 2015 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ธรากร 2015 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*