บริษัท สยาม โอยามา จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สยาม โอยามา จำกัด"

บริษัท สยาม โอยามา จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สยาม โอยามา จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สยาม โอยามา จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้า จำหน่าย เครื่องสำอาง ยา เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์เสริมความงามทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สยาม โอยามา จำกัด


2430 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สยาม โอยามา จำกัด ตั้งอยู่ที่

2430 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

แผนที่บริษัท บริษัท สยาม โอยามา จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สยาม โอยามา จำกัด

ได้แก่ 0105558002394
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สยาม โอยามา จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สยาม โอยามา จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*