บริษัท นิชานันท์ 2557 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท นิชานันท์ 2557 จำกัด"

บริษัท นิชานันท์ 2557 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท นิชานันท์ 2557 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท นิชานันท์ 2557 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการออกแบบรถกึ่งพ่วง ลักษณะรถบรรทุก หัวรถพ่วง รถตู้คอนเทนเนอร์และรถบรรทุกขนส่ง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท นิชานันท์ 2557 จำกัด


866/29 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 60 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท นิชานันท์ 2557 จำกัด ตั้งอยู่ที่

866/29 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 60 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท นิชานันท์ 2557 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท นิชานันท์ 2557 จำกัด

ได้แก่ 0105558002408
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท นิชานันท์ 2557 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท นิชานันท์ 2557 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*