บริษัท มาสเตอร์เจน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท มาสเตอร์เจน จำกัด"

บริษัท มาสเตอร์เจน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท มาสเตอร์เจน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 400,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท มาสเตอร์เจน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้า เครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องมือเกี่ยวกับความงามเครื่องสำอาง อุปกรณ์ไฟฟ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท มาสเตอร์เจน จำกัด


76 ซอยวัชรพล 1 แยก 2 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท มาสเตอร์เจน จำกัด ตั้งอยู่ที่

76 ซอยวัชรพล 1 แยก 2 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

แผนที่บริษัท บริษัท มาสเตอร์เจน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท มาสเตอร์เจน จำกัด

ได้แก่ 0105558002645
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท มาสเตอร์เจน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท มาสเตอร์เจน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*