บริษัท เมตตา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เมตตา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด"

บริษัท เมตตา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เมตตา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เมตตา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจัดสรรที่ดินแปลงใหญ่ เพื่อพัฒนา ซื้อขายที่ดิน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ เช่าช่วง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เมตตา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด


87/17 ซอยสุขุมวิท 36 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เมตตา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

87/17 ซอยสุขุมวิท 36 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท เมตตา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เมตตา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ได้แก่ 0105558002823
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เมตตา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เมตตา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*