บริษัท แคน ซินเนอร์จี้ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แคน ซินเนอร์จี้ จำกัด"

บริษัท แคน ซินเนอร์จี้ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แคน ซินเนอร์จี้ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แคน ซินเนอร์จี้ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อขายเชื้อเพลิงชีวมวล กะลาปาล์ม ถ่านหิน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แคน ซินเนอร์จี้ จำกัด


26 ซอยประชาอุทิศ 98 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แคน ซินเนอร์จี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่

26 ซอยประชาอุทิศ 98 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

แผนที่บริษัท บริษัท แคน ซินเนอร์จี้ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แคน ซินเนอร์จี้ จำกัด

ได้แก่ 0105558002921
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แคน ซินเนอร์จี้ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แคน ซินเนอร์จี้ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*