บริษัท 88 การเกษตร จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท 88 การเกษตร จำกัด"

บริษัท 88 การเกษตร จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท 88 การเกษตร จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท 88 การเกษตร จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ เพาะพันธุ์ และจำหน่ายพันธุ์ต้นกล้าปาล์ม จำหน่ายปุ๋ย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท 88 การเกษตร จำกัด


122/24 ซอยลาดพร้าว 37 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท 88 การเกษตร จำกัด ตั้งอยู่ที่

122/24 ซอยลาดพร้าว 37 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

แผนที่บริษัท บริษัท 88 การเกษตร จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท 88 การเกษตร จำกัด

ได้แก่ 0105558003307
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท 88 การเกษตร จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท 88 การเกษตร จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*