บริษัท สกายไลน์ แอร์ ทราเวล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สกายไลน์ แอร์ ทราเวล จำกัด"

บริษัท สกายไลน์ แอร์ ทราเวล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สกายไลน์ แอร์ ทราเวล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สกายไลน์ แอร์ ทราเวล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน รับจองโรงแรม ห้องพักทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สกายไลน์ แอร์ ทราเวล จำกัด


468/63 ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สกายไลน์ แอร์ ทราเวล จำกัด ตั้งอยู่ที่

468/63 ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

แผนที่บริษัท บริษัท สกายไลน์ แอร์ ทราเวล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สกายไลน์ แอร์ ทราเวล จำกัด

ได้แก่ 0105558003323
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สกายไลน์ แอร์ ทราเวล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สกายไลน์ แอร์ ทราเวล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*