บริษัท นิค คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท นิค คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด"

บริษัท นิค คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท นิค คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท นิค คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่าย ซื้อมา ขายไป อุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา ปรับอากาศ และ อุปกรณ์ก่อสร้าง ทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท นิค คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด


9/28 ซอยรามคำแหง 144 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท นิค คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

9/28 ซอยรามคำแหง 144 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท นิค คอร์เปอร์เรชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท นิค คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด

ได้แก่ 0105558003382
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท นิค คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท นิค คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*