บริษัท สวนศิลป์พัฒนา 3 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สวนศิลป์พัฒนา 3 จำกัด"

บริษัท สวนศิลป์พัฒนา 3 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สวนศิลป์พัฒนา 3 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สวนศิลป์พัฒนา 3 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สวนศิลป์พัฒนา 3 จำกัด


1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 54 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สวนศิลป์พัฒนา 3 จำกัด ตั้งอยู่ที่

1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 54 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัท สวนศิลป์พัฒนา 3 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สวนศิลป์พัฒนา 3 จำกัด

ได้แก่ 0105558003404
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สวนศิลป์พัฒนา 3 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สวนศิลป์พัฒนา 3 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*