บริษัท ครัวครบครัน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ครัวครบครัน จำกัด"

บริษัท ครัวครบครัน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ครัวครบครัน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ครัวครบครัน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าเครื่องครัวรวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ทำอาหารทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ครัวครบครัน จำกัด


1161 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ครัวครบครัน จำกัด ตั้งอยู่ที่

1161 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

แผนที่บริษัท บริษัท ครัวครบครัน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ครัวครบครัน จำกัด

ได้แก่ 0105558003455
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ครัวครบครัน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ครัวครบครัน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*