บริษัท พีซีซี เซอร์วิสเซส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พีซีซี เซอร์วิสเซส จำกัด"

บริษัท พีซีซี เซอร์วิสเซส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พีซีซี เซอร์วิสเซส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พีซีซี เซอร์วิสเซส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
นำเข้า ส่งออก เครื่องนุ่งห่มเสื้อสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พีซีซี เซอร์วิสเซส จำกัด


117/9 ซอยสายไหม 64 (หมู่บ้านณัฐกานต์) แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พีซีซี เซอร์วิสเซส จำกัด ตั้งอยู่ที่

117/9 ซอยสายไหม 64 (หมู่บ้านณัฐกานต์) แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10210

แผนที่บริษัท บริษัท พีซีซี เซอร์วิสเซส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พีซีซี เซอร์วิสเซส จำกัด

ได้แก่ 0105558003480
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พีซีซี เซอร์วิสเซส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พีซีซี เซอร์วิสเซส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*